Ads Top

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần 10-14/7, cao nhất là 45% và thấp nhất là 1,2%

 

Theo thống kê, có 38 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 26/6 – 30/6. Trong đó, 28 doanh nghiệp đều trả cổ tức bằng tiền mặt, 6 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 2 doanh nghiệp phát hành thêm và 2 trả cổ tức kết hợp cả cổ phiếu và tiền mặt .

Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 10-14/7: Gần 30 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, cao nhất 45% - Ảnh 1.
 
Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, cao nhất là 45% và thấp nhất là 1,2%.
 
Lịch chốt quyền cổ tức, phát hành thêm tuần 10-14/7: Gần 30 doanh nghiệp trả cổ tức tiền mặt, cao nhất 45% - Ảnh 1.
Ngày 12/7 tới đây, CTCP Dược phẩm Trung Ương 3 (mã DP3) sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 
Cụ thể, Dược phẩm Trung Ương 3 sẽ phát hành 12,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 100:150, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận về 150 cổ phiếu mới. Sau phát hành, DP3 sẽ tăng vốn điều lệ từ 86 tỷ đồng lên 215 tỷ đồng.
 
Gần đây nhất, hồi tháng 3 đầu năm, doanh nghiệp đã chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt, tỷ lệ lên tới 80%. Thời gian thực hiện thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 6/7/2023. Trước đó, kế hoạch năm 2022 đã được thông qua có mục tiêu chi trả cổ tức 40% bằng tiền mặt. Như vậy, mức chia cổ tức thực tế gấp đôi kế hoạch đề ra.
 
Ngày 14/7 tới đây, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã CNG) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 
Theo đó, CNG Việt Nam sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng. Như vậy, với 27 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, CNG Việt Nam dự kiến sẽ chi khoảng 54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến vào ngày 8/8/2023.
 
Đồng thời, CNG Việt Nam sẽ phát hành khoảng 8,1 triệu cổ phiếu thêm cho cổ đông theo tỷ lệ 100:30, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới.
 
CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi, mã CAV) thông báo ngày 14/7 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 3/2022. Theo đó, Cadivi sẽ trả cổ tức với tỷ lệ 40%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng.
 
Như vậy, với gần 57,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Cadivi sẽ phải chi tương ứng khoản 230 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13/7 và thời gian thanh toán cổ tức là ngày 28/7/2023.
 
Trước đó, Cadivi đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức cho năm 2022, trong đó đợt 1/2022 với tỷ lệ 20% được trả vào tháng 11/2022 và đợt 2/2022 cũng với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt được trả vào tháng 4/2023. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2022 qua 3 đợt là 80% bằng tiền mặt.
 
CTCP Sonadezi Long Bình (mã SZB) thông báo sẽ trả cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/7.  Với 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tỷ  lệ thực hiện 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1,800 đồng, ước tính SZB cần chi 54 tỷ đồng để trả đợt cổ tức này. Thời gian thực hiện dự kiến 17/08.
 
Vào cuối tháng 12/2022, SZB đã trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Như vậy, dự kiến SZB cần chi khoảng 90 tỷ đồng cho 2 đợt cổ tức 2022 với tổng tỷ lệ 30%.
 
CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã SMB) cũng thông báo tạm ứng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt. Theo đó, nhà đầu tư sẽ nhận được 2.500 đồng cổ tức cho mỗi cổ phiếu. Ngày chốt quyền của đợt trả tạm ứng cổ tức là 18/07. Ngày chi trả cổ tức là ngày 28/07. Với hơn 29,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, SMB sẽ chi gần 75 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.
 
 
--
ttv solu

 

Mua Bán Sài Gòn

Không có nhận xét nào:

Đọc Thêm

Được tạo bởi Blogger.